Drones warm-up the hive. Therefore, more workers may leave the colony to collect nectar. They also work to guard hives, because their buzzing is noisier than that of workers. Their the primary role is to mate the receptive queen. Mating occurs in flight at particular places, where many drones concentrate from all nearby colonies. Every drone dies immediately after mating.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trubci ohřívají úl, proto může více dělnic v průběhu dne vyrazit sbírat nektar. Jsou také dobrými hlídači, protože jejich bzukot je silnější než bzukot dělnic. Jejich hlavní role je však v páření mladých matek. To nastává za letu, a to jen na určitých místech, kde se trubci shromažďují z okolních úlů. Po páření každý trubec okamžitě umírá.